Lausar stöður við GF

Grunnskóli Fjallabyggðar leitar að liðsauka í frábæran hóp starfsmanna skólans. Leitað er eftir einstaklingum sem eru tilbúnir til að viðhalda og byggja upp öflugt skólasamfélag af dugnaði og atorku samkvæmt gildandi fræðslustefnu, með virðingu, metnað og gleði að leiðarljósi.

Grunnskóli Fjallabyggðar er ríflega 200 nemenda skóli með starfsstöðvar í Ólafsfirði og á Siglufirði. Skólinn er í samstarfi við Tröppu ráðgjöf ehf. um þróun fjölbreyttra kennsluhátta. Nánari upplýsingar um skólann má finna á http://grunnskoli.fjallabyggd.is/ Nánari upplýsingar um Fjallabyggð er að finna á heimasíðunni www.fjallabyggd.is

Gildi skólasamfélagsins í Fjallabyggð eru: Metnaður - Virðing – Lífsgleði.

Eftirtaldar stöður eru lausar til umsóknar:

 • Þroskaþjálfi 75% staða.
 • Náms- og starfsráðgjafi 50% staða.
 • Kennarar. Meðal kennslugreina er hönnun og smíði, listgreinar, almenn kennsla og umsjón á yngra stigi og miðstigi.
 • Deildarstjóri yngri deildar, 1.-5. bekkur á Siglufirði.
 • Deildarstjóri eldri deildar, 6.-10. bekkur í starfsstöðinni í Ólafsfirði.

Ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst 2020.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi viðkomandi fagfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leyfi til að nota starfsheiti viðkomandi fagstéttar: kennari, þroskaþjálfi eða náms- og starfsráðgjafi
 • Reynsla af kennslu eða viðkomandi fagstarfi í grunnskóla er æskileg
 • Reynsla af stjórnun er æskileg fyrir umsókn um deildarstjórastöður
 • Góð kunnátta á notkun tölvu- og stafrænna lausna í skólastarfi
 • Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum
 • Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði, góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund.

Umsókn um starfið skal fylgja starfsferilsskrá og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um tvo umsagnaraðila.

Umsóknum skal skila á netfangið erlag@fjallaskolar.is Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda i sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Fjallabyggð áskilur sér rétt til að hætta við ráðningu í einstaka stöðu og auglýsa að nýju.

Upplýsingar um störfin veitir Erla Gunnlaugsdóttir skólastjóri Grunnskóla Fjallabyggðar í gegnum netfangið erlag@fjallaskolar.is  eða síma 865-2030.

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2020